Ocalić Od Zapomnienia

Drewniana niecka-kopunka-dzieżaNaczynie, przyrząd kuchenny - rodzaj pojemnika służący do przechowywania w nim różnych materiałów - surowców spożywczych , najczęściej mąki.
Dawna prosta waga przesuwnikowa o stałym odważniku; waga rzymska


Bezmian - waga składająca się z ramienia (rodzaj dźwigni dwustronnej) posiadającego na jednym końcu haczyk do zawieszenia ważonego przedmiotu, a na drugim stały obciążnik.
Kamień do żarna


Żarna – urządzenie do ręcznego mielenia zboża, złożone z dwóch kamieni, jednego nad drugim, z których górny jest ruchomy względem dolnego.
Kołowrotki (uratowane od zniszczenia)

Kołowrotek - urządzenie mechaniczne do wytwarzania przędzy z włókien. Dawniej bardzo powszechne, szczególnie w wytwórstwie chałupniczym, obecnie dość rzadko używane. Pierwsze kołowrotki powstały prawdopodobnie w Indiach ok. XI wieku i były tylko nieco rozbudowanym zestawem kądzieli i wrzeciona.
Worek z Juty , Beczka drewniana , Waga


Beczka wykonana z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami z taśmy zwanej bednarką. Rzemieślnik wytwarzający beczki nazywany jest bednarzem.
Ręczna Sieczkarnia
(loda – drewniane koryto dostawiane do sieczkarni w które wkładano słomę przeznaczoną do cięcia na sieczkę) lub maszyna rolnicza służąca do cięcia słomy, trawy, kukurydzy i innych roślin pastewnych na sieczkę.
Radia Lampowe
Przedmioty które uprzyjemniały życie codzienne naszym rodzicom i dziadkom. Radioodbiornik BOLERO rok produkcji 1958,Etiuda rok produkcji 1958